Dış Ticarette Teslim Şekli Nasıl Belirlenir?

11 / 06 / 20

​Bugün, bütün sektörlerde bulunan ve ihracat yapmaya çalışan veya yapan firmalar, kişiler, kuruluşlar hatta devletimiz bile değişik yollar ve metotlar kullanmaya çalışır. Kullandıkları bu metotların bir kısmı yolunda giderken, hatta aynı ürün yelpazesi içinde başarıyı yakalamış firmalar varken, diğerleri ise başarısızlıkla sonuçlanır. Bu aşamada her bir bireyin ihracatta illa ki başarı yakalayacağı, bununla herkesin beklediği gibi "zengin" olma hayalleri tutmuyor. Günümüzde 2010'dan önce ihracatta belli noktalara gelen firmalar bile "ihracatta" bırakın kar etmeyi, artık zarar ettiklerini ifade etmektedir. Bunların elbette çeşitli politik ve ekonomik nedenleri vardır; Bu nedenlerle başarısız olma yüzdesini düşünürsek sadece %20 ile %30 arasındadır. Esas başarı politik ve/veya ekonomik engeller ortaya çıktığı zaman, uzun zamandır yaptığınız ihracatın bunu süspansiyon edip edemeyeceğidir. Bu süspansiyon oranı ise %70 ile %80 arasındadır. Bunu yapabiliyorsa siz zaten "ihracatınızı" düzgün kurmuş ve diğer etkenler ne olursa olsun devam ediyorsunuzdur.

İhracatınızı "düzgün kurmak" ise sizin ihracata başlamadan önce veya hemen sonrasında ortaya koyduğunuz metot, fikir ve kavramdır. Diğer bir deyişle, atasözümüzün de söylediği gibi "Ek tohumun hasını, çekme yiyecek yasını; Bir işten sağlıklı bir sonuç almak istiyorsan onu sağlam temel üzerine oturt". Siz en başta metodunuzu sağlam bir şekilde koyduğunuz takdirde, özellikle ihracatta, ilerleyen zamanda sağlıklı ve bahse konu olan politik ile ekonomik etkenler bunu bozamayacaktır ya da az bir etki bırakacaktır. Pekâlâ, bu girişi yaptıktan sonra her bilginin bir tanımı vardır! Tanım sizin için neyi ifade eder? Bir işin yapılma şeklini mi yoksa onun nasıl yapılması gerektiğine dair bilgiyi vermesini mi? Dış Ticaret denince bu her ikisini de içermelidir. 

"Dış Ticaret, bağımsız ülkeler arasında gerçekleştirilen mal ve hizmet ticaretinin tümüdür. Dış Ticaret, ithalat ve ihracat hareketlerinin toplamından oluşmaktadır.."

Dış Ticaret Nedir?​

"Dış Ticaret, ülkeler arası malların ve hizmetlerin ister mali bir değer karşılığında isterse de ürün karşılığında, kültürlerin birbirlerine karışımı ve değişim işleminin tümüne denir." İlk tanımdan farklı olarak "ihracat ve ithalat" çıkartılmış, bunlar Dış Ticaretin alt sekmenidir ve tanımın bir parçası olamaz .

Türk Dil Tarih Kurumu "kültür" kelimesinin karşılığını şu şekilde vermiştir: "Toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin".

Bu aşamada siz, Dış Ticaret'in hangi kolunda olursanız olun, hangi alt sekmeninde olun fark etmez. Ya kendi kültürünüzü başka bir ülkeye yolluyorsunuz. Ya da başka bir ülkenin kültürünü kendi ülkeniz içerisine "empoze" olmasına yardım ediyorsunuzdur. 

İhracat Felsefesi​

Amacımız neydi? "İhracat felsefesi". Bunu unutmadan ve konuyu daha fazla deşmeyerek Dış Ticaret'in alt sekmenlerine girelim. Çünkü "İhracatın felsefesini" öğrenebilmek için alt sekmenlerin neler olduğunu bilmemiz gerekir.

Bunlar sırasıyla;

I. İHRACAT - SATIŞ - PAZARLAMA 
II. İTHALAT
III. GÜMRÜK
IV. LOJİSTİK
V. MUHASEBE – KAMBİYO (Bazıları bunu sisteme dâhil etmeyi düşünmüyorlar bile)
VI. TEŞVİKLER
VII. ARGE (ARAŞTIRMA GELİŞTİRME)

Üsteki sıralama çoğunlukla herkesin bildiği, aynı zamanda sevgili üniversite öğretim görevlilerimizin de bu mesleği öğretmeye başlarken kullandığı sıralamadır. Benim düşünceme göre artı dört alt sekmen daha eklenmeli ve öğretme sıralaması şu şekilde olmalıdır.

I. FİKİR – METOT – KAVRAM
II. SERMAYE (+ BÜTÇE OLUŞUMU)
III. ARGE (ARAŞTIRMA GELİŞTİRME)
IV. PAZARLAMA
V. ÜRETİM
VI. MUHASEBE - KAMBİYO
VII. İHRACAT - SATIŞ
VIII. TEŞVİKLER
IX. İTHALAT
X. LOJİSTİK
XI. GÜMRÜK

Dış Ticaret yapmaya çalışan bir kurum her şeyden önce yukarıdakileri kendi içinde bir yol haritası çizerek ön görmeli ve buna göre yönlendirmelidir. Stratejik planını oluşturmalıdır. Bu plan her 3 ayda bir gözden geçirme ve her 6 ayda bir revize edilerek, 1 yıl – 3 yıl – 5 yıl ve uzun vade hedeflerini de içeren 10 yıl şeklinde hazırlanmalıdır. 

I. FİKİR – METOT – KAVRAM

Ticaret yapmak için bir fikriniz olması gerekir. Bu fikri ortaya çıkarmak için metodunuz olması ve en nihayetinde ikisini işleyecek, bir uyum ahenginde olması içinde kavram yaratmalısınız. Türkiye sınırları içinde ticaret yapacağınızdan dolayı büyük bir avantaja sahipsiniz. Dili biliyorsunuz, insanları tanıyorsunuz.

Gerçekten mi tanıyorsunuz? Yoksa sadece İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa şehirlerini mi biliyorsunuz? Hiç değişik coğrafi bölgelerimize gittiniz mi? Oralarda bir şeyler yiyip yerel halkla sohbet ettiniz mi? Sizce neden bu soruları soruyorum? Ne alaka mı? Cevabı ortada. Siz bu soruların cevaplarını yerine oturttukça ve her birine ayrı bir cevap almaya başladığınız zaman, en başta oluşturduğunuz metodunuz değişmeye ve kavramınız da bununla beraber en başta oluşturduğunuzdan farklı bir yol izlemeye başlayacaktır. Bu soruların cevapları ile esasında kendi Kültürümüzü gerçekten anlamaya ve tanımaya başlıyoruz.

Bir de bunu uluslararası alanda düşünün. Bu yazı yazılırken dünya nüfusu 7,5 milyar insanı geçmişti. Birleşmiş Milletlere üye 195 ülke ve toplamda dünya genelinde 247 ülke bulunmaktadır. Bütün değişik kültür ve yaşamları düşünün.

Elbette ki dünya genelinde olan bütün kültürleri ve insanları tanımaya çalışırsanız olmaz. Buna ne yaşam zamanınız yeter ne de hepsini birden anlayamazsınız. Bu da ortaya bir genelleme yapılması gerekliliğini çıkarır. Bundan sonrası ise izlemeniz gereken yol, ürününüzün hangi sektör ve/veya alt sektöre girdiğini öğrenmenizdir. Piyasada benzer bir ürün üretiyorsanız bunu Gümrük Müdürlüğü sayfasında bulunan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) açıklamalarından bulabilirsiniz. Emin olamıyorsanız, numune üretimi yapıp bunu Gümrük Müdürlüğüne göndererek ürününüzün hangi pozisyona girdiğini öğrenebilirsiniz. Bunu öğrendikten sonra ise, Türkiye İstatistik Kurumunun web sitesine gitmeniz ve öğrendiğiniz GTİP numarasından hangi ülkelere ihracat yapıldığını görebilirsiniz. Bu aşama önemlidir. Ürününüzü artık yollayacağınız (pazarlama) ülkeleri biliyorsunuz. Karar vermeniz gereken bir aşamaya geldiniz. Sizin ürününüzün benzerini yapan diğer firmalar gibi, aynı ülkelerde yoğunlaşabilirsiniz, ya da ihracatı daha az olan diğer ülkelere yoğunlaşabilirsiniz.

Günümüzde artık ister yerel, isterse de uluslararası alanda araştırma yapan firmalar (uluslararası firmaların temsilciliğini almış, hatta kendileri dahi olabilir) istenildiği takdirde, elbette bedeli karşılığında bir ülkenin bütün alışkanlıklarını, yaş nüfusunu, kültürlerinin neleri içerdiğini vb. bilgileri bizlere verebilmektedir.

Kolay ihracat diye bir kavram vardır. Ben kısaca onlara "EXWORKS" firmalar diyorum. Bu firmalar "Ben ürünlerimi nasıl yapıyorsam yaparım, nasıl olsa satıyorum" diye bir mantık içerisindedir. En çok da 2010'dan önce ihracatta zorluk çeken firmalar da tam olarak bunlardır.

En başta ortaya çıkarttığınız fikir ve metodunuz ne yazık ki, değişmek zorundadır. Ürününüzün uluslararası alanda başarılı olmasını istiyorsanız, siz de o ülkenin yerel kültürüne göre ürününüzü tekrar yapılandırmalı ve o ülkenin kurallarına uymalısınız.

Kültüre göre ürününüzü tekrar yapılandırma için gerçek tecrübelerden birkaç örnek verelim;

  • ​​Almanya'ya göndermek istediğiniz ürününüz hatasız olmalı. Diğer bir deyişle Almanya'dan ürün aldığınız zaman size nasıl geliyorsa aynı şekilde olmalı.
  • ​Fransa'ya satılacak ürünlerin üzerinde "Fransızca" bilgiler, kullanacağınız diğer dil bilgilerinden daha fazla olmalıdır.
  • ​Batı ve Orta Afrika'da satış yapacağınız ürünler üzerinde Fransızca ilk başta gelmeli. Batı ve Orta Afrika çoğunlukla eski Fransız sömürge devletleri olduğundan dolayı, Fransızca dili ağır basmaktadır. Diğer bir bilgi ise yerel halkın her ne kadar Fransızca dilini konuşuyor gibi görünse de dili çok iyi bilmedikleri anlaşılmaktadır. Yerel dil olan ve Afrikalıların birçoğunun bildiği "Olafça" kullanılmaktadır.
  • ​Suudi Arabistan'a satacağınız ürün paketleri üzerinde bayan resimleri bulunmaması, olmasında ise, kullanılacak resme azami dikkat edilmesi gereklidir.

 

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Buradan İnceleye Bilirsiniz..