Uluslararası Ticarette Korumacılık

10 / 22 / 20

Korumacılık, ülkelerin dışa bağlılığını azaltmak ve yurtiçinde mevcut üretimi mümkün olan sanayi dallarının gelişimini desteklemek için alınan önlemleri ifade eden politik ve ekonomik bir terimdir.

Korumacılık için en yaygın savunulan gerekçe ithalata dayalı olan bir endüstrinin desteklenerek uzun vadede rekabet üstünlüğüne kavuşmasıdır. Buna bebek endüstri tezi de denir. Bir ülke belirli ürünlerin ticaretine sınırlarını kapattığı ya da girişi zorlaştırdığında yurtiçi üretim teşvikini artırır ve bu bebek endüstri dalları büyümek için en uygun şartları yakalamış olur. Eğer süreç amaçlandığı şekilde ilerler ve ithal ürünlerin ikamesinde başarılı olunursa, devamında ihracat için bir ürün grubu daha ülkenin ihraç ürünleri listesine eklenmiş olur. Bunun yanı sıra destekler yardımıyla yabancı firmalarla rekabet edebilirlik seviyesine ulaşan yerel işletmeler kapasitelerini ve karlılıklarını da bu sayede artırmış olur. Ancak devlet desteklerine rağmen herhangi bir başarı sağlanamaz da son kullanıcılar ticari engellere rağmen ithal ürünleri tercih etmeye devam ederse o endüstri devletin sırtında bir yüke dönüşür.

Korumacı politikalar yeni iş alanları oluşturmak ya da bebek endüstri dallarını geliştirmek suretiyle ülke içindeki istihdamı artırma amaçlı olduğu gibi, insan sağlığı açısından riskli, güvensiz ve kalitesiz ürünlerin yurtiçinde dolaşımını engellemek için de uygulanmaktadır.

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Buradan İnceleye Bilirsiniz..